Slovo na úvod

Společnost Thermtech MP s.r.o. vznikla v roce 2022 odštěpením technologické divize firmy Karnool s.r.o., která se prodejem, montáží a servisem tepelných čerpadel a vířivých van zabývá přes 10 let. Nabízíme kvalitní, vyzkoušené produkty, díky tomu můžeme garantovat nadstandartní záruční lhůty. Vzhledem k přímému napojení na výrobu jsme schopni pružně reagovat na potřeby a požadavky zákazníků.

Náš profesionální tým Vám vždy navrhne individuální řešení pro Vaše potřeby a pohodlí.

Moderní technologie

Tepelné čerpadlo. Ekologický a také vysoce ekonomický tepelný zdroj

Tepelná
čerpadla

TČ převádí, tedy přečerpává pomocí hnací energie, obvykle elektrické nízko-potenciální teplo z okolního prostředí (země, vody, vzduchu) na vyšší teplotní hladinu s cílem  využít energii při vytápění a ohřevu vody. TČ rozdělujeme podle média z kterého energii čerpají a do kterého energii dodávají. TČ se dělí do skupin dle zdrojů energie – např. vzduch, voda, nebo země a dále dle média, do kterého energii akumulují – většinou voda nebo vzduch.  My se zabýváme zejména dodávkou a montáží TČ s technologií vzduch-voda.

Vzduch jako zdroj tepla je nejdostupnější, téměř neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je totiž opět vráceno tepelnými ztrátami objektu. Čerpadla odebírají energii v teplotním rozmezí od -20°C do 35°C, což znamená, že mohou pracovat celoročně. Mohou dosahovat výstupní teploty až 60°C, kterou je poté možné využít  k vytápění, či ohřevu užitkové vody.

vířivé vany, tepelná čerpadla,

vířivé vany, tepelná čerpadla,

vířivé vany, tepelná čerpadla,

vířivé vany, tepelná čerpadla,

vířivé vany, tepelná čerpadla,